„Карантината“ приема филми

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Кинофестивал „Карантината“ ще се проведе през лятото на 2018-та.

До участие се допускат млади автори до 35 годишна възраст и филми с продължителност до 30 минути, завършени след 1-ви януари, 2016.

„Карантината“ е Международен филмов фестивал. Приемат се кандидатури от лица или групи (например компании, организации, асоциации, университети и училища).

Приемат се филми в една от следните категории: Игрални, Документални, Анимационни, Експериментални, Видео арт и Дигитални творби.

Краен срок за подаване на кандидатури: до 10-ти февруари, 2018. Финалната селекция ще бъде обявена – до юни, 2018.

Авторите на всички избрани филми ще бъдат уведомени чрез имейл до юни, 2018.

Няма входни такси. Фестивалът НЯМА да заплаща права за излъчване на избраните филми.

Копията, предназначени за прожектиране е добре да бъдат изпратени като висококачествени дигитални файлове (mp4,avi,mpeg) или DVD формат.

Как да изпратите творбата си:

– Онлайн:

Изпратете дигитален видео файл, 3 кадъра от филма (формат JPG), диалог на филма и попълнен формуляр за кандидастване чрез сайт за споделяне на файлове (www.wetransfer.com или друг) на имейл: filmfestival@thequarantine.org

– По пощата:

Изпратете дигитален видео файл, 3 кадъра от филма (формат JPG), диалог на филма и разпечатан и подписан формуляр за кандидатсване на:
Адрес: „Школа по изкуствата Дедал“, бул. „Съборни“ 24, ет. 7, 9000, Варна, България
С текст „Без търговска стойност – само за културни цели“

Филмите трябва да имат английски субтитри или файл с диалога на английски език.

Кинофестивал „Карантината“ не носи отговорност за повреди по време на транспортирането или инсталирането на творбите.

С изпращането на формуляр за кандидатстване, притежателите на авторските права за филма безусловно приемат тези условия и се съгласяват откъси от филма да бъдат използвани от организаторите с цел популяризиране и архив.

Копията на всички фимли, изпратени при кандидатсване автоматично се включват във Фестивалната Видеотека, където могат да бъдат разглеждани от професиолналисти с нетърговска цел.

Фестивалът запазва правото си да решава всякакви възникнали въпроси, които не са включени в тези Условия.

При кандидатсване към Кинофестивал „Карантината“ се съгласявате с всички точки от Условията за кандидатсване.