Награждаване Карантината 2018

Екипът на фестивала реши, че всички филми, преминали през селекцията са достойни за награда. Плакетите и почетните дипломи, които сме връчвали предните 3 години са били символични и с персонални послания към авторите.

Тази година ще спазим традицията с разликата, че почетните дипломи и плакети няма да са със статут на награди, а по-скоро отличия за участие и присъствие на фестивал Карантината.

Категорично мислим, че в изкуството не трябва да се работи на състезателен принцип. Всеки един артистичен акт е уникален и достоен за възхищение.

Кинофестивал „Карантината“ награждава с плакет и почетен диплом следните автори и филми:

На Туфан Тастан за филма „Думите отлитат“ за доказване на превъзходството на интелекта пред грубата силa.

На Гибран Рамос за филма „8.1-ва степен вина по скалата на Рихтер“ за превръщане на личните емоции в универсални стойности.

На Томас Ванц с филма „Отвътре“ за разкриване на бялата същност на черните дупки.

На Матия Мура с филма „Записки от всякъде“ за налагане на аналогов подход в дигиталната ера.

На Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов с филма „Водата“ за подчертаване важността на водата (особено сутрин след тежка вечер).

На Бен Праудфут с филма Изкуството на стъклото“ за утвърждаване на второстепенния герой в живота като главен герой в киното.

На Софи Линенбаум с филма Снимки“ за най-забавно и лаконично представяне на приводно изглеждащия обикновен, скучен и досаден живот.

На Мохамед Бакши с филма Волейболист ли си?“ за даване на ефективна рецепта за охлаждане на бурни страсти в горещи точки.

На Махди Борян с филма Сходна душа“ за определяне на любовта като универсален лек.

На Фелипе Еспиноза с филма Най-малката част от вечността“ за определяне на привидната липса на избор в живота ни като проява на по-дългосрочния избор да го живеем.

На Хайк Матевосян с филма Трима мъже и кучеза удостояване на кучето с полагащото му се място в лодката, наред с трима мъже.

Връчваме и новоучредена награда „Ангъчка“ на Солвей Соди за приятелството и финансовата стабилност през изминалите десет години.

Благодарим на Рибарите от „Карантината“ за тяхното гостоприемство.