• Ноември 1, 2017
    Начало
  • Февруари 10, 2018
    Краен срок
  • Юли , 2018
    Фестивал

Без такси за участие, но може да дарите

Подкрепете ни

Submit

Изтеглете PDF
Изтеглете DOC

Или участвайте с

FilmFreeway

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Кинофестивал „Карантината“ ще се проведе през лятото на 2018-та.

До участие се допускат млади автори до 35 годишна възраст и филми с продължителност до 30 минути, завършени след 1-ви януари, 2016.

„Карантината“ е Международен филмов фестивал. Приемат се кандидатури от лица или групи (например компании, организации, асоциации, университети и училища).

Приемат се филми в една от следните категории: Игрални, Документални, Анимационни, Експериментални, Видео арт и Дигитални творби.

Краен срок за подаване на кандидатури: до 10-ти февруари, 2018. Финалната селекция ще бъде обявена – до юни, 2018.

Авторите на всички избрани филми ще бъдат уведомени чрез имейл до юни, 2018.

Няма входни такси. Фестивалът НЯМА да заплаща права за излъчване на избраните филми.

Копията, предназначени за прожектиране е добре да бъдат изпратени като висококачествени дигитални файлове в mp4, avi, mov или друг формат.

Как да изпратите творбата си:

– Онлайн:

Изпратете дигитален видео файл, 3 кадъра от филма (формат JPG), диаложен лист и попълнен формуляр за кандидастване чрез сайт за споделяне на файлове (www.wetransfer.com или друг) на имейл: filmfestival@thequarantine.org

– По пощата:

Изпратете дигитален видео файл, 3 кадъра от филма (формат JPG), диаложен лист и разпечатан и подписан формуляр за кандидатсване на:
Адрес: „Школа по изкуствата Дедал“, бул. „Съборни“ 24, ет. 7, 9000, Варна, България
С текст „Без търговска стойност – само за културни цели“

Филмите трябва да имат английски диалог или да бъдат субтитрирани на английски език.

Кинофестивал „Карантината“ не носи отговорност за повреди по време на транспортирането или инсталирането на творбите.

С изпращането на формуляр за кандидатстване, притежателите на авторските права за филма безусловно приемат тези условия и се съгласяват откъси от филма да бъдат използвани от организаторите с цел популяризиране и архив.

Копията на всички фимли, изпратени при кандидатсване автоматично се включват във Фестивалната Видеотека, където могат да бъдат разглеждани от професиолналисти с нетърговска цел.

Фестивалът запазва правото си да решава всякакви възникнали въпроси, които не са включени в тези Условия.

При кандидатсване към Кинофестивал „Карантината“ се съгласявате с всички точки от Условията за кандидатсване.